Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hier leest u alle informatie en veranderingen over de AVG wet.

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Strengere eisen dan Wbp

De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Dat is belangrijk, want privacy is een grondrecht. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij sindsdien hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken.

Wat verandert er? De AVG zorgt onder meer voor:

– Versterking en uitbreiding van privacyrechten.
– Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
– Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
– Dat er geen overbodige gegevens meer worden opgeslagen.
– Persoonsgegevens worden alleen nog maar gebruikt voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is.

Wat heeft Reiger online veranderd?

– Bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
– IP adressen worden anoniem verwerkt.
– Gegevens worden niet meer met Google gedeeld.
– Website beveiligd met een SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Welke gegevens worden nog wel opgeslagen?

– De IP adressen worden anoniem opgeslagen waardoor de locatie niet meer achterhaald kan worden.
– Persoonsgegevens worden veilig verwerkt wanneer er een bestelling geplaatst wordt in de merchandise.

Het profiel van Reiger Suspension ten aanzien van klant- en leveranciersbeheer

– De persoonsgegevens hebben betrekking op potentiele, bestaande of oude klanten en leveranciers.
– Reiger Suspension verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
– De persoonsgegevens zijn afkomstig van de klanten of leveranciers zelf, Reiger Suspension heeft ze niet van derden verkregen of gekocht.
– Reiger Suspension maakt gebruik van Microsoft Windows en Microsoft Office.
– De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de klant of leverancier die op een andere moment en/of in een andere context zijn verkregen.
– Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van nieuwe technologie├źn.(bijvoorbeeld vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning)
– Daarnaast komen de verwerkingen niet neer op het volgen van de locatie of de verplaatsingen van personen.
– Reiger Suspension stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag of economische situatie.
– Reiger Suspension verstrekt persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers alleen aan andere leveranciers en opdrachtnemers in het kader van het uitbesteden van werkzaamheden.
– Reiger Suspension communiceert met haar klanten en leveranciers en sluit overeenkomsten met hen per e-mail en schriftelijk.
– Opslag van persoonsgegevens bij Reiger Suspension vindt plaats op de harde schijf van de eigen computers.

Bron: Autoriteitspersoonsgegevens
Bron: Koninklijke Metaalunie

Reiger Suspension

Reiger Suspension